Kontakt

BEIGLI HOTEL & GARDEN

Baštová 4
SK – 811 03 Bratislava

Tel.: +421 910 749 242
E-Mail: office@hotelbeigli.sk

Rezervácia ubytovania: office@hotelbeigli.sk                                                 

Event, svadba, oslava: event@hotelbeigli.sk

Hotel Manager
Mgr. Veronika Balasková
Tel: +421 910 749 242
E-mail: manager@hotelbeigli.sk

Registrácia: Obchodný register Okr. súdu BA I, v oddiele Sro, vl.č. 149802/B

Fakturačné údaje:
VB Management s.r.o.
Zámočnícka 8
811 03 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 53 513 657
IČ DPH: SK2121 399 016
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
EUR: 4028814717/7500
IBAN: SK60 7500 0000 0040 2881 4717
BIC: CEKOSKBX

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Správcom osobných údajov, ktoré Klient poskytuje hotelu BEIGLI Hotel & Garden Bratislava v súvislosti s poskytovaním služieb hotela je spoločnosť VB Management, s.r.o. so sídlom Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava, IČO: 53 513 657, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 149802/B a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.