O nás

Beigli, Bajgle, alebo aj Bratislavské rožky, niekdajší symbol slávy nášho mesta, v súčasnosti prežívajú renesanciu.

Ich príbeh je tak vzrušujúci, že sme sa ho rozhodli premietnuť do nášho loga a zároveň ho denne ponúkať všetkým nadšencom histórie a sladkého pokušenia.

V historických dokumentoch sa píše, že v roku 1785 po prvýkrát vystavil pekár Scheuermann vo svojej pekárni na Hviezdoslavovom námestí špecialitu s názvom Pressburské bajgle. Rožky plnené makom a orechmi sa okamžite rozpredali a postupne sa o nich dozvedeli vo Viedni aj v Budapešti. Recept na ich výrobu vraj prezradil až tesne pred smrťou a zásluhou pokračovateľa dynastie Augustína Schwappacha sa Bratislavský rožok stal v rokoch 1890 – 1900 prvým chráneným potravinárskym výrobkom na území terajšieho Slovenska. V novšej ére, na prelome 19. a 20. storočia, bol nositeľom tradície Gustáv Wendler. Majiteľ pekární na Štefánikovej a na Dunajskej ulici, bratislavský Nemec, dodával bajgle aj na cisársky stôl vo Viedni. Po 2. svetovej vojne sa mu podarilo ako prešporskému Nemcovi vyhnúť odsunu, ale po znárodnení a zbúraní jeho pekárne spáchal v chudobinci samovraždu.

Rožok s makovou náplňou má mať tvar podkovičky a s orechovou náplňou tvar písmena „C". Povrch rožkov musí byť lesklý a mramorovaný. Bratislavský rožok sa vyrába výlučne bez chemických prípravkov a ručne. Mal by vydržať čerstvý aj niekoľko dní.

Tento výrobok so starodávnou receptúrou patrí ku gastronomickým klenotom a chýry o ňom sa dostali do celého sveta. My sme sa rozhodli šíriť dobré meno bejglov ďalej, nielen formou pokrmu. 

Tak vznikol BEIGLI Hotel & Garden, ako kombinácia tradície a kvality v jedinečnom koncepte boutique hotela. 

Nielen história, ale aj jedinečná chuť niekdajšieho symbolu Bratislavy.